Kliknij "Lubię to" ;)

środa, 14 maja 2014

Analiza S&P, NASDAQ, WIG i WIG20 - 14 maja 2014 r.   Kliknij, aby powiększyć
S&P500 wzbił się na nowe maksimum ponad 1900 pkt. Nie wytrzymał nad nim nawet jednej sesji, wybicie się ponad ten poziom nastąpiło przy formacji spadającej gwiazdy, która ma negatywną wymowę. Okolice poziomu 1900 pkt stanowią pierwsze wsparcie, kolejnym ważniejszym jest poziom 1850 pkt i linia trendu wzrostowego biegnąca w jego okolicach. Linie MACD oddalają się od siebie przy rosnącym histogramie. RSI znajduje się w położeniu bliskim strefy wykupienia.

Na wykresie NASDQ-a widzimy trójkąt symetryczny, którego górne ograniczenie wypada blisko poziomu 4140 pkt a dolne blisko 4100 pkt. Teoretyczna zasięg formacji jest spory i wynosi 350 pkt. Ważniejszymi wsparciami pozostają poziomy 4000 pkt i 3950 pkt. Negatywnym sygnałem jest przełamanie od góry przy zwiększonym wolumenie długoterminowej linii trendu wzrostowego. Linie MACD rozchodzą się a histogram powoli rośnie, RSI w strefie neutralnej.

Na Wig-u mamy widoczny trójkąt symetryczny o zasięgu ponad 4000pkt. Obecnie notowania odbiły się od jego dolnej linii i lekko konsolidują między poziomem 52000 a 51000 pkt. Ważniejszym wsparciem jest poziom 50000 i 49000 pkt. Linie MACD są do siebie styczne i może pojawić się silny sygnał kupna, choć malejący histogram tego nie potwierdza. RSI porusza się w trendzie spadkowym i obecnie jest na granicy strefy wyprzedania ze strefą neutralną.

Na Wig20-u również mamy trójkąt symetryczny z tym, że możemy poprowadzić trzy dolne linie. Zasięg formacji to w zależności od przyjętej linii około 300 lub 400 pkt. W ujęciu krótkoterminowym Wig20 porusza się w kanale spadkowym, obecnie znajduje się bliżej jego górnej granicy. Ważniejsze wsparcia to poziom 2400 pkt, 2350(druga dolna linia trójkąta) i 2300. Ważniejsze opory to poziom 2450 pkt. Linie MACD są blisko przecięcia a RSI spada odbijając się od granicy strefy wyprzedania.

Sell in may and go away to stare giełdowe przysłowie zdaje się mieć odbicie w wykresach. Ułożenie większości indeksów jest albo negatywne, albo neutralne ze względu na konsolidację. W przypadku NADAQ, WIG i WIG20 mamy do czynienia z trójkątami o dużym zasięgu wybicie z nich może zapoczątkować sporą zmienność. Dane z USA o sprzedaży detalicznej rozczarowały, zima minęła i nie ma na, co zepchnąć odpowiedzialności za takie wyniki. FED podtrzymuje swoją decyzję o zmniejszaniu QE a EBC przygotowuje się na możliwość uruchomienia QE. Jednak działania EBC mogą nie mieć przewidywanego charakteru. W ostatnio wydanym komunikacie Bundesbank jasno daje do zrozumienia, że jest przeciwny QE, możliwe jest LTRO i obniżka stóp procentowych.

Autor MZ


wtorek, 22 kwietnia 2014

Analiza S&P500 i Dow Jones 22.04.2014 r.

S&P500 odbił się od silnego wsparcia w okolicach 1800 pkt i poszedł w kierunku ostatnich szczytów. Na razie zatrzymał się ponad poziomem 1850 pkt, który stanowił opór.  Oscylator RSI daje sygnał kupna przy rosnącym histogramie, co potwierdza jego siłę a RSI znajduje się w okolicy poziomu 60, który jest granicą linii trendu spadkowego.

DJIA mocno odbił od wsparcia na poziomie 16000 pkt. Odbicie zostało zatrzymane przez opór na 16500 pkt i to dwukrotnie. MACD daje sygnał kupna przy rosnącym histogramie a RSI zbliża się do linii trendu spadkowego.  Autor: MZ

wtorek, 15 kwietnia 2014

Analiza S&P500, NASDAQ, DAX, WIG i WIG-20 15.04.2014

S&P500 zaliczył mocny spadek. Wskutek korekty indeks zszedł poniżej 1850 pkt. Złamane zostało ważne wsparcie znajdujące się poniżej poziomu 1850. Obecnie wsparciem jest poziom 1800 pkt. Przełamanie go będzie silnym sygnałem sprzedaży w średnim i długim terminie, ponieważ opór wynika z linii trendu średnio i długo-terminowych. MACD dał silny sygnał kupna, który jest podtrzymany. RSI porusza się w okolicach strefy wyprzedania.

NASDAQ uległ korekcie podobnie jak S&P500 i zbliża się do wsparcia na poziomie 4000 pkt. Krótkoterminowa linia trendu wzrostowego została przełamana od góry tak jak i średnioterminowa. Są to negatywne sygnały dla rynku. W relacji do S&P500 są one wyprzedzające(tam jeszcze nie doszło do przełamania linii trendu). Wolumen spada w miarę przybliżania się do linii wsparcia na poziomie 4000 pkt. Wskazuje to przynajmniej na chwilowe osłabienie tendencji spadkowej. MACD dał i podtrzymuje silny sygnał spadkowy przy rosnącym histogramie, RSI porusza się w strefie wyprzedania.

Na DAX-i widzimy możliwą formację potrójnego szczytu. Obecnie indeks spada i przybliża się do wsparcia na poziomie 9000 pkt. Złamane zostały,  długoterminowe linie trendu wzrostowego. To negatywny sygnał. Mimo ich przełamania DAX odbił się od bariery na 9000 pkt i ukształtował trzeci szczyt. Ważniejszym wsparciem pozostaje 9000 pkt i 8500 pkt. RSI jest na granicy strefy wyprzedania a MACD wygenerował sygnał sprzedaży.

WIG mocno stracił w ostatnich tygodniach. Obecnie konsoliduje się w okolicach 52000 pkt. Ważniejszym oporem jest linia trendu spadkowego przebiegająca ok 53000 pkt. Kluczowym wsparciem jest długoterminowa linia trendu wzrostowego na granicy 50000 pkt. Inne ważne wsparcia to poziom 52000 pkt. MACD jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży a RSI zbliża się prawie pionowo do strefy wyprzedania.

Na WIG-u20 widzimy trójkąt symetryczny. Indeks regularnie odbijał się od jego dwóch ramion ulegając tendencji spadkowej.  Obecnie indeks znajduje się w okolicach poziomu 2440 pkt. Ważniejszym oporem jest górna granica trójkąta a wsparciem poziom 2440, 2400 i 2350. MACD porusza się dość płasko a RSI przybliżą się do strefy wyprzedania.                         
                                                                                                                                 Autor: MZ
poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Analiza techniczna EUR/PLN 7.04.2014 r.
Kliknij, aby powiększyć

Na wykresie widzimy trójkąt symetryczny, z którego notowania jeszcze się nie wybiły. Zasięg formacji wynosi aż 90 groszy. Wybicie dołem z formacji dołem będzie sygnałem do sprzedaży a górą do kupna. Dolne ograniczenie wypada na 4,18 a górne na 4,30. Najważniejszym oporem jest poziom 4,27064 został on potwierdzony nie tylko poziomami wynikającymi z układu dołków i szczytów, ale też poziomów Fibonacciego 61,8% i 38,2%.

EURPLN w interwale dziennym
Na wykresie dziennym jest kolejny trójkąt symetryczny z mniejszym zasięgiem(30 groszy). Do zrealizowania formacji jeszcze nie doszło. Dolna granica to poziom 4,15 a górna 4,22. W ujęciu dziennym ważniejszy opór to poziom 4,25 a wsparcie to dolna granica trójkąta. Oscylator RSI jest w silnym wyprzedaniu a MACD porusza się w trendzie spadkowym.

EURPLN na wykresie czterogodzinnym
Na wykresie czterogodzinnym widać ten sam trójkąt symetryczny, co w ujęciu dziennym. Ważniejszym wsparciem jest dolne ograniczenie trójkąta na 4,1555. Ważne opory wypadają na 4,1751 i między nimi możemy dostrzec rysująca się formację prostokąta. Kolejne ważne opory to 4,1984 i 4,2308. RSI blisko strefy wykupienia a MACD dał sygnał kupna w postaci przecięcia się linii MACD.
Autor:
MZ


niedziela, 23 marca 2014

Weekendowa analiza WIG i WIG20 - 23.03.2014 r.


Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

WIG po mocnej korekcie lekko odbił i konsoliduje się w okolicach poziomu 51 000 pkt. Daleko jest do wybicia z formacji trójkąta symetrycznego. Ważne, że indeksowi udaje utrzymać się powyżej poziomu 50 000 pkt. RSI znajduje się w strefie wykupienia i powoli rośnie, MACD analogicznie, choć wcześniej wygenerował silny sygnał sprzedaży, który nie został jeszcze anulowany. Obecnie widać szansę do odbicia tego oscylatora, na co wskazuje spadający histogram MACD, co świadczy o słabnącej tendencji spadkowej.

WIG20 poniżej 2400 pkt, ale nadal blisko. Po silnym spadku doszło do zatrzymania i konsolidacji wokół wspomnianego oporu. Do wybicia z formacji trójkąta jest dość daleko, wolumen rośnie, co nie jest pozytywnym sygnałem. RSI wskazuje wyprzedanie, ale póki, co nie chce dalej spadać. MACD wygenerował silny sygnał sprzedaży. Histogram MACD spada.


Autor:
MZ